SylwiaPardus

O mnie

Jestem trenerem biznesu, coachem, konsultantem i mentorem. Praca to moja prawdziwa pasja, którą od kilkunastu lat dzielę się z moimi klientami. Ukończyłam historię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza – tam nauczyłam się logicznego myślenia i odkryłam potrzebę doskonalenia się. Następnie wybrałam studia podyplomowe z coachingu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Szkołę Racjonalnej Terapii Zachowań w Centrum Psychoterapii Integralnej. Jestem facylitatorem programów rozwojowych z końmi (Horse Assited Education) i certyfikowanym trenerem FRIS® Style Myślenia. Z zaangażowaniem pełnię funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Narzędziownia, integrującego trenerów z całej Polski.

Tworzę programy szkoleniowe, prowadzę warsztaty, treningi, szkolenia i wykłady. Specjalizuję się w treningach menedżerskich (zarządzanie, motywowanie), z zakresu współpracy, komunikacji, organizacji czasu pracy, train the trainer, coachingu menedżerów i sprzedawców oraz w szkoleniach sprzedażowych. Miałam przyjemność prowadzić szkolenia m.in. dla firm: MetLife, Santander Consumer Bank, Deutsche Bank, Alior Bank, Renault Polska, Euro Bank, Bank Zachodni WBK, Nokia Polska, GM System, Enea, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Wierzę, że życie to nieustanny rozwój. Aby skutecznie wspierać innych w ich poszukiwaniach i procesie realizacji celów, stale poznaję nowe techniki i narzędzia. Stawiam na synergię i współpracę, dlatego chętnie korzystam z doświadczeń ekspertów od lat zajmujących się szkoleniami, coachingiem osobistym czy dramą.

Pochodzę ze Szklarskiej Poręby, a góry zajmują ważne miejsce w moim sercu. Pracując z zespołami, managerami i osobami indywidualnymi, staję się towarzyszem podróży. Wspieram w wyborze drogi i przygotowaniach do wyprawy. Zadaję pytania, które prowokują do lepszego poznawania siebie. Pomagam realizować plany i marzenia, ale nie wyręczam w osiąganiu celu. Wspólnie poszukujemy wniosków i wartościowych rozwiązań.

O mnie

Wideorelacje

Konie uczą ludzi

FRIS Style Myślenia

Szkolenia menedżerskie

Interwencja kryzysowa

Sylwia Pardus kim jestem

Szkolenia

O mnie

Horse Sense

Programy szkoleniowe z końmi jako trenerami (Horse Assisted Education) to innowacyjna metoda, opracowana w Stanach Zjednoczonych i doskonalona w Niemczech, która wspiera rozwój osobisty i wzmacnia potencjał organizacji. Ideą jest wielowymiarowe nabywanie umiejętności poprzez bezpośrednie uczestniczenie w relacji z koniem – w atmosferze otwartości i bezpieczeństwa, bez ocen wartościujących, z szacunkiem i zaufaniem do uczestników procesu: osób i zwierząt. Spotkanie z koniem jest wyjątkowym, interesującym doświadczeniem, ale przede wszystkim podróżą w głąb siebie i odkrywaniem swoich zasobów emocji, intuicji oraz zdolności komunikacyjnych i przywódczych.

Szkolenia „Świadome przywództwo” prowadzę wg standardów Horse Assisted Education – z końmi w roli trenerów, stosując metody coachingowe i facylitację. Celem jest rozwój umiejętności przywódczych i komunikacyjnych, świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, wzrost samoświadomości i inteligencji emocjonalnej uczestników. To doskonałe narzędzie dla managerów zarządzających firmami i zespołami, by poprzez integralny rozwój osobisty wzmocnić kompetencje skutecznego lidera.

„Świadome przywództwo” to projekt oparty na nauce komunikacji i zarządzania dzięki doświadczaniu emocji. Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym jesteśmy istotami reaktywnymi – nasze emocje wpływają na innych, a czyjeś na nas. Jeszcze wyraźniej widać to w relacji z koniem, będącej odbiciem naszych cech i zachowań, także tych, których na co dzień nie dostrzegamy. Lepsze zrozumienie swoich odczuć i motywacji pozwala zyskać większy wpływ na własne życie, wyznaczane cele i osiągane rezultaty, a dzięki temu stać się świadomym przywódcą.

Usługi HR

Usługi HR-owe realizuję we współpracy z agencją Human Project Consulting. Z doświadczenia wiemy, że każda firma to unikalny, skomplikowany mechanizm, a jego funkcjonowanie zależy od różnych osób i czynników. Jako właściciel, dyrektor czy manager nadzorujesz wiele procesów, które angażują twoją uwagę i cenny czas. Jednym z kluczowych obszarów w procesie rozwoju firmy jest HR. Nawet jeżeli twoja organizacja nie dysponuje własnym działem HR, zawsze możesz liczyć na specjalistyczną pomoc w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, kiedy:

Potrzebujesz przeprowadzić rekrutację, selekcję lub wdrożyć nowych pracowników

 • Nasze wsparcie obejmuje: rekrutacje metodami klasycznymi i bezpośrednimi – na stanowiska podstawowe, specjalistyczne i managerskie,
 • projekt i organizację sesji Assessment i Development Centre,
 • autorskie narzędzia i testy selekcyjne.

Planujesz szkolenia i rozwój

 • Oferujemy: mentoring, sesje coachingowe,
 • indywidualne i grupowe szkolenia, warsztaty, treningi,
 • szkolenia menedżerskie, z zakresu skuteczności osobistej, z obsługi klienta i sprzedaży,
 • treningi umiejętności psychospołecznych.

Opracowujesz systemy ocen pracowniczych i premiowania

 • Wprowadzimy nowoczesny i przejrzysty model oceniania pracowników,
 • zaprojektujemy od podstaw lub usprawnimy istniejący system motywacyjny.

Chcesz uporządkować procedury HR-owe i dokumentację

 • Stworzymy lub zoptymalizujemy: struktury, stanowiska i zakresy obowiązków,
 • procedury, instrukcje, regulaminy, formularze itp.

Potrzebujesz doradztwa strategicznego lub operacyjnego

 • Wspieramy procesy zarządzania zasobami ludzkimi i realizację polityki personalnej firmy,
 • tworzymy skuteczne systemy, narzędzia i praktyki wspierające biznes i pracowników,
 • opisujemy i optymalizujemy procesy,
 • analizujemy wskaźniki obrazujące działalność firmy i wyniki pracowników.

Wdrażasz zmiany, usprawnienia czy nowe projekty

 • Służymy wsparciem w zakresie: pozycjonowaniem stanowisk, badania zaangażowania pracowników,
 • zdrowia organizacyjnego, komunikacji wewnętrznej,
 • wdrażania wszelkich systemów związanych z ludźmi i procesami w organizacji.

Oferujemy wsparcie projektowe lub możliwość stałej współpracy – w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości firmy.

HR

Usługi doradcze

Usługi doradcze

FRIS

Model FRIS® jest intuicyjnym, spójnym narzędziem opisującym sposoby myślenia i działania. To unikalna polska metoda, opracowana na podstawie krajowych badań i dostosowana do naszych realiów.

Jeżeli chcesz:

 • poznać swój styl myślenia i działania,
 • dowiedzieć się, jakie informacje są dla ciebie priorytetem, szczególnie w nowych sytuacjach,
 • w praktyce wykorzystać swoje naturalne predyspozycje – w rozwoju, życiu osobistym i zawodowym,
wyrusz ze mną na wyprawę, podczas której dowiesz się więcej o sobie, by odważnie podejmować nowe wyzwania, skutecznie komunikować się z innymi i jeszcze lepiej działać w zespole. Metoda FRIS® jest rekomendowana dla osób, które dążą do lepszego wykorzystania swoich predyspozycji, chcą dowiedzieć się, jak inni postrzegają ich zachowania, a także poznać działania, w których sprawdzą się i będą jeszcze lepiej je realizować. W życiu zawodowym FRIS® pomaga osiągać lepsze wyniki i czerpać satysfakcję ze swojej pracy oraz wzmacnia kompetencje interpersonalne.

Jako manager dzięki FRIS® spojrzysz na zarządzanie zespołem z nowej perspektywy – nauczysz się określać lub redefiniować role, odkrywać, które elementy łączą grupę albo ją dzielą. Dowiesz się, jak usprawnić komunikację w zespole, by osiągać lepsze efekty pracy. Wszystko to sprawia, że wśród osób doceniających zalety doradztwa z wykorzystaniem metody FRIS® jest wielu specjalistów z branży szkoleniowej, coachingowej i HR.

Kontakt

Sylwia Pardus
ul. Górna 29A/2
58-580 Szklarska Poręba
NIP 972 092 20 28
spardus@gmail.com
601 080 322

Twoja wiadomość została wysłana.

Copyright by: Sylwia Pardus 2017
Created by: milionoczu
EU